Maatschappelijk ondernemen door middel van lokale sponsoring

Instellingen, verenigingen en culturele organisaties hebben veel baat bij sponsoring. Dit kan zijn door financiële inbreng of door het kosteloos beschikbaar stellen van diensten.

Omdat Select Clean zeer actief is in de regio, willen we graag iets terugdoen voor de organisaties in de regio. Sponsoring hoort hier bij.